Добре дошли в онлайн книжарница kupiknigi.com!

Пропуснете до основното съдържание »

Право и юридическа литература

Артикули от 1 до 10 от 67 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
 1. Публичното предлагане на ценни книжа
  Ясен Николов
  Редовна цена: 27,00 лв.
  Специална цена: 24,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Монографията представлява първото цялостно изследване у нас, посветено на новата правна уредба на публичното предлагане на ценни книжа, въведена с приложимия от 21 юли 2019 г. Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни к... Научете повече
 2. Собственост X/2023. Сборник нормативни актове
  Николай Алексиев
  Редовна цена: 12,50 лв.
  Специална цена: 11,25 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Сборникът съдържа Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, Закон за управление на етажната собственост, Правилник за вписванията, Тълкувателна практика по ЗС, ЗУЕС и ПВ. Включени са както ... Научете повече
 3. Гражданско право. Обща част
  проф. д-р Мария Павлова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Гражданското право е един от отраслите, които правната система на Република България обхваща. Той се характеризира с големия си обем и с широкото си практическо приложение. Задоволяването на многобройните материални и духовни потребности на хората е свързано с възникване на правоотношения на граж... Научете повече
 4. Теория на правото
  Тенчо Колев
  Редовна цена: 29,00 лв.
  Специална цена: 26,10 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Първата част на настоящият труд е посветена на понятието „право“. По същество тя е предназначена за студентите, които изучават учебната дисциплина Обща теория на правото. Тук са разгледани основни правни въпроси: система и структура на правото; разгледани са видовете изто... Научете повече
 5. Повереникът в наказателния процес на Република България
  Павел Смолички
  Редовна цена: 21,00 лв.
  Специална цена: 18,90 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Институтът на повереника е класически за наказателнопроцесуалното право и съществува отдавна в българския наказателен процес. Същевременно той е един от най-дискусионните в наказателнопроцесуалната теория. В сравнителноправен аспект е получил различни разрешения в чуждестранните законодателства и... Научете повече
 6. Нормативната сила на фактическото - Трето издание
  Живко Сталев
  Редовна цена: 30,00 лв.
  Специална цена: 27,00 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Този труд е плод на дълъг размисъл. Той започна с първите ми научни стъпки като асистент. Тогава се запознах с трудовете на Л. Петражицки, в които той разви своята забележителна психологическа теория на правото. Тя стана мое дълбоко научно убеждение. То бе изразено във встъпителната ми лекция &bd... Научете повече
 7. Абсолютната забрана за дискриминация
  Бойка Чернева, Петя Митрева
  Редовна цена: 22,00 лв.
  Специална цена: 19,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  В основата на юридическите измерения на забраната за дискриминация стои осмислянето на темата през очите на всеки един от нас – независимо дали те са сини, зелени или кафяви и независимо от цветовете, които сме наследили или избрали за себе си. Правото балансира между равенството в правата ... Научете повече
 8. Търговски закон II/2023
  Съставител: Николай Алексиев
  Редовна цена: 12,00 лв.
  Специална цена: 10,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Сборникът е актуализиран към 01.03.2023 г. Съдържа: - Търговски закон - Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - Закон за особените залози - Закон за кооперациите Тълкувателно решение № 1 от 15.06.2010... Научете повече
 9. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс II/2023
  проф. д-р Ганета Минкова
  Редовна цена: 12,00 лв.
  Специална цена: 10,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Изданието съдържа основните нормативни актове, които регламентират данъчно-осигурителния процес или са тясно свързани с него. Затова на първо място е публикуван Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Органите по приходите и публичните изпълнители прилагат основно кодекса, като структурата... Научете повече
 10. Правен режим на обществените поръчки по ЗОП
  Пенчо Станкулов
  Редовна цена: 27,00 лв.
  Специална цена: 24,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящото ръководство обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна на субектите по ЗОП, управляващите органи и бенефициерите по ЗУСЕСИФ. В самостоятелен дял в съдържани... Научете повече

Артикули от 1 до 10 от 67 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
© 2014 - Онлайн книжарница Купи Книги. Всички права запазени.