Добре дошли в онлайн книжарница kupiknigi.com!

Пропуснете до основното съдържание »

Право и юридическа литература

Артикули от 1 до 10 от 50 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
 1. Стопанската непоносимост и непреодолимата сила
  д-р Ясен Николов
  Редовна цена: 26,00 лв.
  Специална цена: 23,40 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Монографията изследва институти на правото, които сравнително рядко са били обект на внимание през последните тридесет години. Днес те се явяват пред нас като „спасителни пояси“ във време на криза. Книгата е разделена на две части, първата посветена на института на стопанската... Научете повече
 2. Социално и здравно осигуряване 2022 (сборник нормативни актове)
  Съставител и анотация: проф. д-р Нина Гевренова
  Редовна цена: 28,00 лв.
  Специална цена: 25,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно по¬магало от студенти, така и като практически наръчник от действащите юристи. Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осиг... Научете повече
 3. Защо наказваме? Теоретично-нормативният модел за целите на наказанието в българското наказателно право
  Мирослава Манолова
  Редовна цена: 22,00 лв.
  Специална цена: 19,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е необходимо да го има) и непосредствените цели на наказанието (дефинирането на които е от ключово значение при наказателното правоприлагане за конкретно... Научете повече
 4. Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения
  Димо Хаджиев
  Редовна цена: 28,00 лв.
  Специална цена: 25,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата е посветена на придобиването на вещни права чрез конститутивни съдебни решения и представлява дисертационният труд на автора, който той успешно защити през месец октомври 2021 г. Книгата е първото цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на ... Научете повече
 5. Административно право и процес 2022. Сборник нормативни актове
  проф. д-р Димитър Костов
  Редовна цена: 18,00 лв.
  Специална цена: 16,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното й осъществяване, ка... Научете повече
 6. Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост
  Христина Георгиева
  Редовна цена: 22,00 лв.
  Специална цена: 19,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата е първото в България цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите като нетрадиционен обект на правото на интелектуална собственост. Трудът проследява правните подходи, възприети в различни правни системи по отношение на видео игрите, включително ... Научете повече
 7. Право на Европейския съюз - четвърто преработено и допълнено издание
  Жасмин Попова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната систем... Научете повече
 8. Митническо представителство
  Момчил Антов
  Редовна цена: 25,00 лв.
  Специална цена: 22,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата книга разглежда същността, съдържанието, организацията, методологията и технологията на митническото представителство в съвременните условия у нас. Основна нейна цел е да запознае читателите с теоретичните и приложните концепции, свързани с осъществяване на митническото представителств... Научете повече
 9. Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност
  Ива Пушкарова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата монография обобщава десетгодишни изследвания на автора върху тежките престъпления и тежките наказания, представени чрез въздействащ анализ на случаите на наложени смъртно наказание, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна след 1951 г., които за първи път достигат до читателя в с... Научете повече
 10. Разпит на свидетел в досъдебното производство
  Невена Русева
  Редовна цена: 17,00 лв.
  Специална цена: 15,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящият труд разглежда основните видове разпит, обсъдени съобразно различни критерии в наказателно-процесуален аспект и от гледна точка на криминалистическата наука и съдържа основни насоки и практически препоръки към разследващите и правоохранителни органи с оглед оптимизиране на дейността им... Научете повече

Артикули от 1 до 10 от 50 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
© 2014 - Онлайн книжарница Купи Книги. Всички права запазени.