Добре дошли в онлайн книжарница kupiknigi.com!

Пропуснете до основното съдържание »

Право и юридическа литература

Артикули от 1 до 10 от 49 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
 1. Социално и здравно осигуряване 2022 (сборник нормативни актове)
  Съставител и анотация: проф. д-р Нина Гевренова
  Редовна цена: 28,00 лв.
  Специална цена: 25,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно по¬магало от студенти, така и като практически наръчник от действащите юристи. Посочени са основните връзки между Кодекса за социално осиг... Научете повече
 2. Защо наказваме? Теоретично-нормативният модел за целите на наказанието в българското наказателно право
  Мирослава Манолова
  Редовна цена: 22,00 лв.
  Специална цена: 19,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е необходимо да го има) и непосредствените цели на наказанието (дефинирането на които е от ключово значение при наказателното правоприлагане за конкретно... Научете повече
 3. Придобиване на вещни права чрез конститутивни съдебни решения
  Димо Хаджиев
  Редовна цена: 28,00 лв.
  Специална цена: 25,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата е посветена на придобиването на вещни права чрез конститутивни съдебни решения и представлява дисертационният труд на автора, който той успешно защити през месец октомври 2021 г. Книгата е първото цялостно и самостоятелно монографично изследване, което засяга в конкретика проявлението на ... Научете повече
 4. Административно право и процес 2022. Сборник нормативни актове
  проф. д-р Димитър Костов
  Редовна цена: 18,00 лв.
  Специална цена: 16,20 лв.
  Отстъпка: 10 %
  В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното й осъществяване, ка... Научете повече
 5. Правна закрила на видео и електронните игри като обекти на интелектуалната собственост
  Христина Георгиева
  Редовна цена: 22,00 лв.
  Специална цена: 19,80 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата е първото в България цялостно монографично изследване, посветено на авторскоправната закрила на видео игрите като нетрадиционен обект на правото на интелектуална собственост. Трудът проследява правните подходи, възприети в различни правни системи по отношение на видео игрите, включително ... Научете повече
 6. Право на Европейския съюз - четвърто преработено и допълнено издание
  Жасмин Попова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната систем... Научете повече
 7. Митническо представителство
  Момчил Антов
  Редовна цена: 25,00 лв.
  Специална цена: 22,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата книга разглежда същността, съдържанието, организацията, методологията и технологията на митническото представителство в съвременните условия у нас. Основна нейна цел е да запознае читателите с теоретичните и приложните концепции, свързани с осъществяване на митническото представителств... Научете повече
 8. Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност
  Ива Пушкарова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата монография обобщава десетгодишни изследвания на автора върху тежките престъпления и тежките наказания, представени чрез въздействащ анализ на случаите на наложени смъртно наказание, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна след 1951 г., които за първи път достигат до читателя в с... Научете повече
 9. Разпит на свидетел в досъдебното производство
  Невена Русева
  Редовна цена: 17,00 лв.
  Специална цена: 15,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящият труд разглежда основните видове разпит, обсъдени съобразно различни критерии в наказателно-процесуален аспект и от гледна точка на криминалистическата наука и съдържа основни насоки и практически препоръки към разследващите и правоохранителни органи с оглед оптимизиране на дейността им... Научете повече
 10. По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК
  Борис Велчев
  Редовна цена: 16,00 лв.
  Специална цена: 14,40 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Целта на тази книга не е да представи нов модел, по който да бъдат структурирани обстоятелствата, изключващи обществената опасност в Наказателния кодекс, нито да обоснове нови и несъществуващи към този момент основания за изключването ѝ, а само да открои отделни правни проблеми и да предложи възм... Научете повече

Артикули от 1 до 10 от 49 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
© 2014 - Онлайн книжарница Купи Книги. Всички права запазени.