Добре дошли в онлайн книжарница kupiknigi.com!

Пропуснете до основното съдържание »

Право и юридическа литература

Артикули от 1 до 10 от 44 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
 1. Право на Европейския съюз - четвърто преработено и допълнено издание
  Жасмин Попова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Представени са в синтезиран вид основите на правната систем... Научете повече
 2. Митническо представителство
  Момчил Антов
  Редовна цена: 25,00 лв.
  Специална цена: 22,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата книга разглежда същността, съдържанието, организацията, методологията и технологията на митническото представителство в съвременните условия у нас. Основна нейна цел е да запознае читателите с теоретичните и приложните концепции, свързани с осъществяване на митническото представителств... Научете повече
 3. Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност
  Ива Пушкарова
  Редовна цена: 35,00 лв.
  Специална цена: 31,50 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящата монография обобщава десетгодишни изследвания на автора върху тежките престъпления и тежките наказания, представени чрез въздействащ анализ на случаите на наложени смъртно наказание, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна след 1951 г., които за първи път достигат до читателя в с... Научете повече
 4. Разпит на свидетел в досъдебното производство
  Невена Русева
  Редовна цена: 17,00 лв.
  Специална цена: 15,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Настоящият труд разглежда основните видове разпит, обсъдени съобразно различни критерии в наказателно-процесуален аспект и от гледна точка на криминалистическата наука и съдържа основни насоки и практически препоръки към разследващите и правоохранителни органи с оглед оптимизиране на дейността им... Научете повече
 5. По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК
  Борис Велчев
  Редовна цена: 16,00 лв.
  Специална цена: 14,40 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Целта на тази книга не е да представи нов модел, по който да бъдат структурирани обстоятелствата, изключващи обществената опасност в Наказателния кодекс, нито да обоснове нови и несъществуващи към този момент основания за изключването ѝ, а само да открои отделни правни проблеми и да предложи възм... Научете повече
 6. Отнемане на незаконно придобито имущество. Коментар по ЗПКОНПИ
  Пеню Грозев
  Редовна цена: 16,50 лв.
  Специална цена: 14,85 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Изминаха близо две десетилетия от създаването на законовата основа за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито по незаконен начин; първоначално – само от престъпна, по-късно – от всяка незаконна дейност. При приемането на сега действащия закон остана чувството, че то е пр... Научете повече
 7. Обективно съединяване на искове в гражданския процес
  Огнян Стамболиев, Таня Градинарова
  Редовна цена: 17,50 лв.
  Специална цена: 15,75 лв.
  Отстъпка: 10 %
  След първото издание на тази книга през 1999 г. бе приет нов ГПК през 2007 г. и процесуалната наука претърпя съществено развитие, което, от своя страна, доведе и до развитието и на съдебната практика. Изминатият път налага ново анализиране, преосмисляне и актуализиране на приетите за аксиоматични... Научете повече
 8. Безстопанственост
  Дарина Косева
  Редовна цена: 17,90 лв.
  Специална цена: 16,11 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Монографичният труд „Безстопанственост“ представлява цялостно изследване на правната уредба на стопанското престъпление по чл. 219 НК. Особено внимание е отделено на специалните изисквания към субектите на безстопанственост, на обосноваване на длъжностното качество на контролиращ и на... Научете повече
 9. Правен статут на администрацията на съдебната власт
  Галина Николова
  Редовна цена: 17,00 лв.
  Специална цена: 15,30 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Книгата е с приносно значение за работата на съдебната система са направените паралели между определени категории съдебни служители и държавните служители, както и дадените обосновани предложения за законодателни изменения в цялата глава осемнадесета на ЗСВ и в релевантните подзаконови нормативни... Научете повече
 10. Правен пътеводител на стартиращия бизнес - Първи стъпки, управление и защита
  Никола Пенчев
  Редовна цена: 16,50 лв.
  Специална цена: 14,85 лв.
  Отстъпка: 10 %
  Защо пътеводител? Защото развиването на всеки бизнес е като пътуване и често самият път е много по-значим от крайната дестинация. Защото тази книга ще ти послужи като ориентир в първите стъпки на твоя бизнес – ще ти разкаже какво да очакваш по своя път и как да се подготвиш ... Научете повече

Артикули от 1 до 10 от 44 общо

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

|
© 2014 - Онлайн книжарница Купи Книги. Всички права запазени.