Добре дошли в онлайн книжарница kupiknigi.com!

Пропуснете до основното съдържание »

Уеб приложения за бази данни с PHP и MySQL

Хю Е. Уилямс и Дейвид Лейн
Редовна цена: 23,95 лв.
Специална цена: 21,56 лв.
Отстъпка: 10 %
Крайна цена: 21,56 лв.

Допълнителна информация

Издател ЗеСТ Прес
Година на издаване 2003
Език Български
Корица Мека
Брой страници 575
Размер 16,5 х 23,5
Категории Компютърна литература

Уеб приложения за бази данни с PHP и MySQL

Кликнете два пъти върху изображението, за да го видите в по-голям размер

Намаляване
Увеличаване

Подробности

Тази книга е предназначена да служи като самоучител по изграждане на уеб приложения за бази данни. Уеб приложенията за бази данни свързват бази данни с Мрежата. Примери за уеб приложения за бази данни са добре познатите ви сайтове в Интернет за търговия, новини, дискусионни форуми и лични уеб страници. Популярността на тези приложения се корени в тяхната достъпност и лекота на използване: хиляди потребители могат да осъществяват достъп до едни и същи данни едновременно, без да се налага да инсталират допълнителен софтуер на компютрите си. Тази книга е предназначена за разработчиците, желаещи да изградят приложения за бази данни, които да бъдат достъпни чрез Интернет. Тя представя принципите и техниките за разработване на малки до средни уеб приложения за бази данни, които да съхраняват, управляват и извличат данни, както и основните методи за подсигуряване на приложения. Архитектурата, описана тук, представлява успешна комбинация за приложения, които да работят на скромни хардуерни конфигурации и същевременно да може да обработва повече от милион потребителски заявки дневно. Важна част от настоящата книга представлява нашият примерен проект, Hugh and Dave"s Online Wines. Това е напълно работещ, но въображаем магазин за продажба на вина, който позволява на потребителите да претърсват база данни , да добавят артикули в количка за пазаруване и да закупуват вина. Търсенето, преглеждането, съхраняването и проверката на потребителски данни, управлението на транзакции и сигурността са теми на отделни глави, като всяка от темите е онагледена чрез примери от магазина за вина. Скриптовете за завършения магазин са представени и обсъдени накратко в края на книгата. Ние използваме софтуер с отворен код. Нашата система за управление на бази данни (DBMS) е MySQL – система, подходяща за приложения, изискващи скорост и нисък разход на ресурси. Езикът за скриптове e PHP, известен със своите библиотеки с функции за взаимодействие с повече от 15 вида релационни бази данни, уеб среди и с много други услуги. Ние използваме PHP за разработване на приложната логика, която свързва Мрежата и системата за управление на бази данни. Избраният от нас уеб сървър е Apache. Тази книга е посветена на изучаването и разработването на приложна логика, свързваща бази данни с Интернет. Разгледни са и принципите на системите за бази данни, но материалите тук не могат да заменят една книга или курс, посветен специално на теорията на релационните бази данни, или книга за точно определена система за бази данни като MySQL. Освен това приемаме, че сте достатъчно запознати с Интернет. Ще представим, но няма да разглеждаме в дълбочина, трите основни мрежови стандарта – HTML, HTTP и TCP/IP. Приемаме, че можете да програмирате на език от трето поколение като C, C++, Java, Perl, FORTRAN или Visual Basic. Нашето въведение в PHP не изисква да имате предварителни знания за скриптовете в Интернет или да сте експерт по програмиране, но приемаме, че познавате основните конструкции на HTML и че сте работили с най-популярните уеб браузъри. Не е необходимо да познавате в дълбочина релационните бази данни, но ще бъде полезно, ако имате някаква представа за техните принципи. Ние предоставяме основната теоретична информация за релационните бази данни, нужна за изграждане на прости приложения, като разглеждаме много други основни концепции, включително принципи, с които да се определи дали база данни ще е най-добрият метод за съхраняване на информация; архитектура на DBMS; езикът за заявки SQL и примерно изследване, в което съставяме модел съгласно определени изисквания и го преобразуваме в база данни. Тази книга не може да замени един добър източник на информация за теорията на базите данни, но е достатъчна, за да можете да започнете разработката на бази данни за множество уеб приложения. В настоящата книга има 13 глави и 5 приложения. Главите от 1 до 3 представляват въведение в уеб приложенията за бази данни – PHP, MySQL и SQL: Глава 1, Приложения за бази данни и Мрежата Разглежда се трислойната архитектура, използвана обикновено в уеб приложенията за бази данни. Представяме всеки от трите слоя и неговите особености, както и инструментите, които използваме. Разглеждат се накратко и мрежовите протоколи. Глава 1 завършва с представяне на нашия пример, Hugh and Dave"s Online Wines. Обсъждат се компонентите на магазина за вина, системните изисквания, като се посочва къде в книгата са разгледани техниките, използвани за разработване на всеки компонент. Глава 2, PHP Представя се езикът за скриптове PHP – програмиране на PHP и основните програмни конструкции, променливи, типове, фукции, техники и най-често срещаните източници на проблеми. Включваме множество примери с код, за да илюстрираме как работи PHP. Глава 3, MySQL и SQL Представя се системата за управление на бази данни MySQL и начините за взаимодействие с нея чрез езика за заявки SQL. Чрез примери от магазина за вина разглеждаме командите на SQL за създаване, изтриване и обновяване на данни и бази данни. Също така представяме и по-дълъг и изпълнен с примери раздел, посветен на заявките в магазина за вина. Главата приключва с някои по-сложни теми като настройване и конфигуриране на бази данни. Главите от 4 до 9 покриват принципите и практиките в разработването на уеб приложения за бази данни. Глава 4, Заявки към бази данни Представят се основите на свързването към MySQL чрез PHP. Обясняваме процеса на заявки, използван в повечето взаимодействия с базата данни, и разглеждаме примери, в които са включени по-голяма чяст от функциите на PHP за работа с MySQL. Освен това показваме как върнатите от базата данни резултати могат да бъдат форматирани във вид на HTML. Главата се подкрепя с примери от магазина за вина, които показват как се изгражда средно сложен модул за заявки. Глава 5, Заявки, управлявани от потребителите Продължава разглеждането на принципите и практиките за отправяне на заявки към бази данни. Тук се съсредоточаваме върху заявките, управлявани с параметри, подадени от потребителите. Показваме как се включват данни в заявките от браузъра към уеб сървъра, как сървърът ги обработва и как данните се извличат обратно за обработване от PHP. Разглеждаме проблемите със сигурността, свързани с работата с потребителски входни данни, и показваме стъпките, нужни за подсигуряване на интерактивни системи за заявки. Всичко това се подкрепя с примери за заявки, управлявани от потребителите, чиито резултати впоследствие могат да бъдат разглеждани в браузър. Глава 6, Записване в бази данни Разглежда се записването на информация в бази данни. Има няколко причини, поради които записването на данни се различава от четенето им. Например презараждането или извеждането на страница от браузър може да предизвика записване на едни и същи данни повече от веднъж. Достъпът до базата данни от множество потребители води до други проблеми като неочакваното променяне на данни от един потребител, докато те биват четени от друг. Показваме как се решават проблемите, свързани с Мрежата и едновременния достъп. Илюстрираме принципите с пример, който добавя и променя данни за клиентите на магазина за вина. Глава 7, Проверка на валидността на данните Тази глава е свързана с глава 6 и представя принципите и техниките за проверяване на данните, въведени от потребителите. Разглеждаме модели за проверка на данни и методи за докладване, подходящи за уеб приложения за бази данни, като показваме как те се реализират чрез PHP и как могат да се поддържат от страна на клиента с JavaScript. Глава 8, Сесии Покрива принципите на сесийното управление в уеб приложенията за бази данни. Управлението на сесии позволява свързването на отделните взаимодействия на потребителя с приложението в едно цяло, за да има възможност клиентите да се регистрират и да напускат магазина, както и да могат да бъдат насочвани през многостъпкови процеси. Показваме ви как PHP управлява сесии и илюстрираме техниките с пример за управление на грешки в магазина за вина и подаването на информация за тях към клиентите. Глава 9, Проверки на самоличността и сигурност Показваме как PHP може да се използва за удостоверяване на самоличността на потребителите, как базите данни могат управляват информация за множество потребители и как комуникациите могат да бъдат подсигурени на мрежово ниво чрез SSL. Примерът в тази глава е процесът на регистрация и изход от магазина за вина. Тази глава продължава темата за управление на сесиите от глава 8. В главите от 10 до 13 се представя окончателният вариант на магазина за вина. Описанията в тези глави не са пълни – приемаме, че предварително сте прочели главите от 4 до 9 и сте разбрали принципите на разработването на уеб приложения за бази данни. Препоръчваме ви да разглеждате, редактирате и използвате скриптовете за магазина за вина, докато четете тези глави. Глава 10, Управление на клиентите на магазина Съдържа кода за управление на клиентите на магазина за вина, както и общите функции, използвани в приложението. Кодът в тази глава е основан на примерите в главите от 4 до 8. Разглеждат се скриптовете за събиране, проверяване и променяне на данни за клиентите. Тази глава също така включва и кода за процеса на регистриране и изход от магазина, базиран на материалите в глава 9. Глава 11, Количката за пазаруване Съдържа кода за реализиране на количката за пазаруване в магазина за вина. Количката за пазаруване на всеки потребител се съхранява в базата данни и се следи чрез сесийните техники от глава 8. Модулът за количката позволява на потребителя да разглежда съдържанието й, да добавя покупки в нея, да обновява количеството на избраните вина, да изтрива артикули от количката и да я изпразва. Глава 12, Поръчки и доставки в магазина за вина Съдържа кода на модула за поръчки и доставки в магазина за вина. Процесът на съставяне на поръчка демонстрира как сложните техники за работа с бази данни, разгледани в главите от 3 до 6, се използват за превръщане на количката за пазаруване в поръчка. Също така показваме как се изпращат потвърждения на поръчката по електронна поща и как се извежда страница за приключване на поръчка. Глава 13, Други теми Приключва примерите от магазина за вина и представя други теми, свързани с уеб приложенията за бази данни. Представяме пълните модули за търсене и разглеждане, основани на техниките от глава 5. Освен това разглеждаме автоматизираните заявки и употребата на шаблони за разделяне на кода на HTML от скриптовете. Тази книга съдържа пет приложения: Приложение А, Инструкции за инсталиране Кратко ръководство за инсталиране на уеб сървъра Apache, PHP и MySQL под операционната система Linux; включва насоки към източници на по-подробна информация за инсталиране под Linux и други операционни системи. Приложение Б, Интернет и мрежови протоколи Разширява глава 1, разглежда по-задълбочено принципите в основата на Интернет. Приложение В, Моделиране и създаване на релационни бази данни Съдържа пример, онагледяващ проектирането на системните изисквания на магазина за вина чрез релационно моделиране. Показва се как този модел може да се превърне в база данни. Описват се командите на SQL, използвани за създаване на базата данни на магазина за вина. Приложение Г, Управление на сесиите в слоя бази данни Разширение на глава 8, показва как стандартният метод за управление на сесии чрез PHP може да бъде преместен в по-лесно разширяемия слой бази данни. Приложение Д, Източници Изброяват се полезни източници на информация, включително сайтове в Интернет и книги, съдържащи повече подробности по темите, представени в настоящата книга.
© 2014 - Онлайн книжарница Купи Книги. Всички права запазени.